Dechberoucí fotografie

Dechberoucí fotografie. V poslední době se s tímto termínem, zejména na sociálních sítích, stále více setkávám. Každý kdo má fotoaparát a profil „fotograf“ vám slíbí, že když právě u něj se necháte portrétovat, získáte dechberoucí fotky. Oslovil jsem několik svých kolegů fotografů, že jim také nějaký dechberoucí portrét udělám… Snažím se tak odpovědět na otázku, jak vypadá opravdu dechberoucí fotografie.

Breathtaking photography Lately I’ve been coming across this term more and more often, especially on social networks. Everyone with a camera and a “photography” profile will promise you – if you let them take portrait photos of you, you will get breathtaking pictures. I approached some of my photographer colleagues, saying I will make some breathtaking portraits for them as well… And by that I’m trying to answer how does a truly breathtaking photograph look like.