Die Walküre

Die Walküre Volné pokračování cyklu Slimáci nejsou, čím se zdají být na motivy hudby Richarda Wagnera Na počátku bylo Světlo a byl Stín. A byli i světlonoši. Ano, Slimáci byli první, v celku neškodní, poslové Stínu a Zapomění. Byli Tu a my jsme o nich věděli. Avšak jsme netušili, že jsou předvojem něčeho, …něčeho většího temnějšího. Něčeho co nejde popsat, ukázat, …že jsou předvojem Temna. Již v šerosvitném dávnověku vysílali vládcové své nejvybranější reky, Lanceloty, Rolandy, Siegfriedy…aby s tímto Temnem bojovali, hledajíc odkazy v dávných mytologiích, v poselstvích Grálu… Byť byli naši hrdinové sebeudatnější, jejich kopí byla příliš krátká, meče příliš tupé a životy příliš konečné – boj dopředu beznadějný. Jen primitivní kmeny, žijící v lesích, se naučily s Temnem žít. Rituály, oltáře, to čemu se my vysmíváme, a pokora, respekt. Není to život v bázni, ale v souladu s přírodou, jejím koloběhem, životem a smrtí.