Slimáci nejsou, čím se zdají být!

Slimáci nejsou, čím se zdají být. Velké myšlenky se rodí ve snech, nejnižší pudy v touze je ochutnat. Každá hrůza, která se kdy stala, byla na začátku jenom něčím snem. Já jsem já a mé druhé já je pevně sevřeno v mé temnotě. Ohni, se mnou pojď.