Vanitas

„Vanitas v podobě zátiší vzkvétalo zejména v Nizozemí na počátku 17. století. Tato zátiší zobrazují předměty symbolizující pomíjivosti života, marnost pozemských potěšení, nevyhnutelnost smrti; vybízí diváka k přemýšlení nad jeho smrtelností a k tomu, aby se kál.“ Arts Lexicon